Haber Detay

Calendar 30.07.2023

Danıştay Çukuralan kararını bozdu

 

İzmir Büyükşehir Belediyesi, Çukuralan Altın Madeni'nin üçüncü kapasite artışına yönelik verilen ÇED olumlu kararının iptali için Danıştay’a gitti. Belediyenin yeraltı ocaklarında keşif yapılmadığına yönelik itirazını haklı bulan Danıştay 6. Dairesi, kararı bozarak dosyayı İzmir 4. İdare Mahkemesi’ne iade etti.

 

Dikili’de uzun yıllardır faaliyet gösteren, kapasite artışı ile bölgede tarım ve hayvancılığın yanı sıra su kaynaklarını tehdit ederek ekolojik sistem üzerinde olumsuz etkilere neden olan Çukuralan Altın Madeni'ne yönelik hukuk mücadelesi sürüyor. İzmir Büyükşehir Belediyesi, Koza Altın İşletmeleri tarafından işletilen Çukuralan Altın Madeni’nin, üçüncü kapasite artırımına yönelik Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nca verilen Çevresel Etki Değerlendirme (ÇED) olumlu kararının iptaline yönelik İzmir 4. İdare Mahkemesi’ne başvurdu. Mahkemenin ÇED olumlu kararının iptaline yönelik başvuruyu reddetmesinin ardından Büyükşehir, Danıştay’a itirazda bulundu. Danıştay 6. Dairesi, İZSU Genel Müdürlüğü ile çevrecilerin de müdahil olduğu davada, kararı bozarak dosyayı yerel mahkemeye iade etti.

 

Yeraltı ocaklarında keşif yapılmamış

İzmir Büyükşehir Belediyesi, Danıştay’a maden sahasında bulunan yeraltı ocaklarında keşif yapılmadığı yönünde itirazda bulundu. İZSU Genel Müdürlüğü de Çukuralan Mahallesi'ni besleyen su kaynağının, kapasite artırımı nedeniyle yapılacak susuzlaştırma işlemi sonrası azalacağı veya kuruyacağını belirtti. Yine galerilerde personelin çalışabilmesi için yeraltı suyunun uzaklaştırılması gerektiği, bunun da mevcut yeraltı suyu akiferinin tamamen dengesinin bozulmasına neden olacağı, yeraltı suyu akış yönünde bulunan kaynakların beslenmesine engel olacağı gerekçesini ileri sürdü. 

 

Yeniden inceleme yapılmasını istedi

Dosyayı inceleyen Danıştay 6. Dairesi, itirazları haklı buldu. Yeraltı ocaklarında keşif yapılmadığına yönelik iddiaları değerlendiren Danıştay, kararında yerel mahkemenin bu konulara yönelik değerlendirme yapmadığına ve keşif tutanağında yeraltı ocaklarında keşif yapılıp yapılmadığına yönelik bir bilgi bulunmadığına dikkat çekti. Daire, ek bilirkişi raporu alınması veya bölgede yeniden keşif ve bilirkişi incelemesi yaptırılmasına hükmetti.