Haber Detay

Calendar 17.08.2023

İzmir’de rantı değil, doğayı büyütme ilkesi ön plana çıktı 
Başkan Soyer: İmar planlarına 2 milyon metrekare yeşil alan ekledik

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’in göreve geldiği 2019 yılından bu yana İzmir’in planlı bir kent olarak gelişmesi adına önemli adımlar atıldı. 4,5 yıl boyunca kent planlaması yapılırken doğanın, kültürel mirasın, tarım alanlarının, yeşil alanların ve havzaların korunmasını, mümkünse arttırılmasını ilke edindiklerini belirten Başkan Soyer, “İlkesel olarak her yapılan planda yeşil alanların arttırılmasına dikkat ettik, bu kapsamda yaklaşık 2 milyon metrekarelik kazanım sağladık. Ayrıca 2026 EXPO alanıyla birlikte Kültürpark’tan daha büyük bir yeşil alanı planlamaya dahil ettik” diye konuştu. 

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’in 2019 yılında göreve gelmesinin ardından kentin tamamında imar planı, revizyonu veya değişikliği süreçleri hız kazandı. İzmir Büyükşehir Belediyesi İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nca kanun ve yönetmelikler çerçevesinde ilçe belediyeleri ile koordineli olarak atılan adımların yanı sıra farklı kurumlardan onaylanarak iletilen planlar mevzuat kapsamında inceleniyor. Ayrıca itiraz ve davaya yönelik işlemler takip ediliyor.  

Büyükşehir’in ilkesi önce doğayı korumak
Kentte 1/5000’lik planlama çalışmalarında yüzde 90’lara gelinirken, plan revizyonuna gereksinim duyulan durumlarda ise öncelikle kente kazandırılacak yeşil alan hesaplamasıyla hareket ediliyor. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, kent planlaması yapılırken ilke olarak doğa, kültürel miraslar, tarım alanları, yeşil alanlar ve havzaların korunduğunu, mümkün olduğu ölçüde de arttırıldığına dikkat çekti.

Kültürpark’tan daha büyük bir yeşil alan EXPO ile kente kazandırılıyor
Sosyal donatı, yeşil ve rekreasyon alanları arttırılması anlamında en dikkat çeken detaylardan birinin 2026 yılında Yeşildere Vadisi’nde Meles Deresi boyunca yaklaşık 100 hektarlık alanda Botanik konulu EXPO organizasyonu için ayrılan alan olduğunu dile getiren Başkan Tunç Soyer, “Şehitler Korusu ve Kadifekale'nin güneyinde heyelan nedeniyle boşaltılarak ağaçlandırma faaliyetlerine devam edilen alan ile bütünleşecek şekilde Atatürk Maskı’nın altından başlayarak İZBAN hattı ile Meles Deresi ve Yeşildere Caddesi arasında kalan bölgede planlama yapıldı. Meles Havzası’nın deniz ile buluşmadan önceki son bölümünde Kültürpark’tan daha büyük bir yeşil alanın kente kazandırılmasının önü açıldı” dedi. 

Son 4 buçuk yılda kent planlaması hız kazandı
Bu kapsamda 2019 yılı Mart ayından itibaren, yetki alanının tamamında, hızlı ve kontrolsüz kentleşmenin ortadan kaldırılmasını ve sürdürülebilir nitelikli kentsel çevre yaratmayı hedefleyen İzmir Büyükşehir Belediyesi, doğal, arkeolojik, kültürel ve tarihsel değerlerin korunmasını benimseyen, kentin orman, tarım alanları, yeşil alanlar, deniz gibi doğal kaynaklarını dikkate alan, koruma ve kullanım dengesi üzerine planlar hazırlanmasına özen gösterdi. Böylece toplamda yaklaşık 43 bin 457 hektarlık alanda 1/25000 ölçekli Çevre Düzeni Planı ve Nazım İmar Planı değişikliği onaylandı. Öte yandan metropol dışındaki 20 ilçede üst ölçekli planlara uygun olarak toplam 9 bin 407 hektarlık alanda 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı veya değişikliği onaylandı. 

Merkezde 5 bin 200 hektarlık alan planlandı
Balçova, Bayraklı, Bornova, Buca, Çiğli, Gaziemir, Karabağlar, Karşıyaka, Konak ve Narlıdere’de yaklaşık 5 bin 200 hektarlık alanda 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı veya Revizyonu ile yaklaşık 4 bin 80 hektarlık alanda 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Revizyonu onaylanarak yürürlüğe girdi. 

Yeşil alan büyüklüğünde yaklaşık 2 milyon metrekarelik artış 
Kent merkezinde özellikle gecekondu ve kaçak yapıların yoğun olduğu yaklaşık 3 bin 800 hektarlık kesimde yol, otopark, yeşil alan, sosyal kültürel alanlar gibi kamusal alanların artırılması ve ilgili mevzuatlar kapsamında yaptırılan veya yenilenen jeolojik-jeoteknik etütlere uygun olarak yapılaşmaya yön verilmesi amaçlandı. Bu doğrultuda hazırlanan imar planı revizyonları kapsamında, yeşil alan büyüklüğü, yaklaşık 2 milyon (1 milyon 940 bin) metrekare artırılarak 3 milyon 500 bin metrekareye yaklaştı. Ayrıca eğitim, sağlık, sosyal ve kültürel tesisler, ibadet alanı ve otopark gibi kamusal hizmet alanları da 2 milyon metrekarenin üzerinde arttırılarak 8,5 milyon metrekareye getirildi.

Koruma alanı niteliği taşıyan alanlar da var
Seferihisar Sığacık ve Batı Akarca Planlama Bölgesi, Konak Kültürpark 2.Derece Doğal Sit Alanı ve Tarihi Sit Alanı ile Bayraklı Höyüğü (Smyrna) gibi koruma alanı niteliği taşıyan bölgelere yönelik il genelinde toplamda yaklaşık 604 hektar alanda 1/5000 ölçekli Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı veya değişikliği ile toplamda yaklaşık 621 hektar alanda 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı veya değişikliği onaylandı. 

59 bin hektarlık alanın süreci devam ediyor 
İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin yatırım ve hizmetleri için toplamda 378 adet 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı veya değişikliği ile 775 adet 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı veya değişikliği de kesinliğe kavuştu. Ayrıca imar planı çalışmalarına altlık teşkil eden İmar Planına Esas Jeolojik, Jeolojik-Jeoteknik, Mikrobölgeleme Etüt Raporları hazırlattırılması kapsamında, ilgili kurumca yaklaşık 3 bin 725 hektarlık alan onaylanarak İzmir Büyükşehir Belediyesi’ne iletildi. Onama için ilgili kuruma gönderilen toplamda yaklaşık 59 bin hektarlık alanın ise süreci devam ediyor.